...

Zasady mycia i dezynfekcji w przemyśle spożywczym

Mycie i dezynfekcja to dwa kluczowe procesy, które pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych. Chociaż często używane są zamiennie, mają one różne znaczenia i zastosowania.


Mycie to usunięcie brudu, zanieczyszczeń i drobnoustrojów z powierzchni za pomocą wody i detergentu. Nie zabija wszystkich drobnoustrojów, ale może znacznie zmniejszyć ich liczbę.
Dezynfekcja to niszczenie drobnoustrojów z powierzchni za pomocą środków chemicznych lub innych metod. Jest bardziej skuteczna od mycia i zabija niemal wszystkie drobnoustroje.

Cel:

Usunięcie z powierzchni brudu, resztek żywności i drobnoustrojów, które mogą powodować skażenie żywności.

Etapy:

 1. Mechaniczne usunięcie resztek produkcyjnych
 2. Spłukiwanie wstępne: Usuwanie luźnych zabrudzeń za pomocą wody i detergentu.
 3. Mycie właściwe: Stosowanie detergentu o odpowiednim stężeniu i temperaturze, w zależności od rodzaju powierzchni i zabrudzeń.
 4. Spłukiwanie: Dokładne usunięcie detergentu z powierzchni czystą wodą.
 5. Suszenie: Opcjonalnie, w celu przyspieszenia procesu suszenia i zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów.
 6. Dezynfekcja: Niszczenie drobnoustrojów za pomocą środka dezynfekującego o odpowiednim stężeniu i czasie działania.

Czynniki wpływające na skuteczność:

 • Rodzaj powierzchni: Różne materiały wymagają różnych metod czyszczenia i dezynfekcji.
 • Rodzaj zabrudzeń: Tłuszcz, białko i inne substancje organiczne wymagają różnych detergentów.
 • Stężenie detergentu: Zbyt niskie stężenie może być nieskuteczne, a zbyt wysokie może uszkodzić powierzchnię.
 • Temperatura: Wyższa temperatura zwiększa skuteczność detergentów i dezynfektantów.
 • Czas działania: Dezynfektanty muszą działać przez określony czas, aby zniszczyć wszystkie drobnoustroje.

Metody mycia i dezynfekcji:

 • Mycie ręczne: Stosowane do mniejszych powierzchni i delikatnych urządzeń.
 • Mycie mechaniczne: Wykorzystuje myjki ciśnieniowe, zraszacze lub systemy CIP (Cleaning In Place).
 • Dezynfekcja chemiczna: Stosowanie środków dezynfekujących na bazie chloru, nadtlenku wodoru, kwasów organicznych lub promieni UV.
 • Dezynfekcja termiczna: Stosowanie pary wodnej lub gorącej wody.

Procedury i instrukcje:

 • Przed rozpoczęciem mycia i dezynfekcji należy zawsze zapoznać się z procedurami i instrukcjami opracowanymi dla danego zakładu.
 • Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, okulary ochronne i maski.
 • Należy regularnie monitorować i dokumentować procesy mycia i dezynfekcji.
 • W razie wątpliwości co do sposobu mycia lub dezynfekcji powierzchni skonsultuj się z naszymi ekspertami.
 • Pamiętaj, że regularne mycie i dezynfekcja powierzchni to jeden z najważniejszych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych i ochrony przed chorobami.
 • Stosuj odpowiednie środki dezynfekujące do danego rodzaju powierzchni.
 • Dokładnie przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi stosowania środków dezynfekujących.
 • Nie mieszaj różnych środków dezynfekujących, ponieważ może to spowodować niebezpieczne reakcje chemiczne.
 • Przechowuj środki dezynfekujące w bezpiecznym miejscu.
Dodatkowe informacje:
 
 • http://www.uwm.edu.pl/kmizj/wp-content/uploads/2012/05/MYCIE-I-DEZYNFEKCJA-W-PRZEMY%C5%9ALE-SPO%C5%BBYWCZYM.pdf
 • https://radex.com.pl/563-Stacje-Mycia-CIP

Scroll to Top