...

Zagrożenia mikrobiologiczne związane z bakteriami w przemyśle mięsnym

Główne bakterie chorobotwórcze:

 • Salmonella spp.: Wywołuje salmonellozę, objawiającą się biegunką, bólem brzucha, nudnościami i wymiotami.
 • Campylobacter jejuni: Wywołuje kampylobakteriozę, objawiającą się biegunką, bólem brzucha, gorączką i bólami głowy.
 • Escherichia coli (E. coli): Niektóre szczepy E. coli mogą powodować biegunkę, a nawet zagrażające życiu zakażenia układu moczowego i sepsę.
 • Listeria monocytogenes: Wywołuje listeriozę, która może być szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, osób starszych i osób z osłabionym układem odpornościowym.
 • Staphylococcus aureus: Może powodować różne infekcje, w tym zatrucia pokarmowe, zakażenia skóry i gronkowcowe zapalenie płuc.

Czynniki ryzyka:

 • Niewłaściwe chłodzenie: Bakterie namnażają się szybciej w temperaturze pokojowej.
 • Niewystarczająca obróbka termiczna: Niektóre bakterie mogą przetrwać w mięsie, jeśli nie zostanie ono odpowiednio ugotowane.
 • Zanieczyszczenie krzyżowe: Bakterie mogą przenosić się z surowego mięsa na inne produkty spożywcze, takie jak warzywa i owoce.
 • Niewłaściwe przechowywanie: Mięso powinno być przechowywane w lodówce lub zamrażarce w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Zapobieganie:

 • Dokładne mycie rąk: Należy myć ręce wodą z mydłem przed i po kontakcie z surowym mięsem.
 • Dokładne mycie narzędzi i powierzchni: Należy myć wszystkie narzędzia i powierzchnie, które miały kontakt z surowym mięsem, gorącą wodą z mydłem.
 • Właściwe chłodzenie: Mięso powinno być chłodzone w temperaturze 4°C lub niższej.
 • Dokładna obróbka termiczna: Mięso należy gotować do temperatury wewnętrznej 71°C dla wołowiny, wieprzowiny i baraniny oraz 74°C dla drobiu.
 • Unikanie zanieczyszczenia krzyżowego: Należy oddzielać surowe mięso od innych produktów spożywczych.
 • Właściwe przechowywanie: Mięso powinno być przechowywane w lodówce lub zamrażarce w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Dodatkowe informacje:

 • https://ncez.pzh.gov.pl/informacje-dla-producentow/mikrobiologiczne-zagrozenia-zywnosci/

Salmonella
Escherichia coli
Listeria Monocytogenes
Campylobacter jejuni
Scroll to Top