...

Określanie stężeń roztworów

Procedura określania stężeń środków chemicznych w zakresie od 1-10% przy ilości wody od 1-100 litrów

Aby prawidłowo określić stężenie środka chemicznego w roztworze, należy uwzględnić zarówno ilość wody, jak i wymagane stężenie środka chemicznego. Poniżej znajduje się procedura, która pomoże określić ilość środka chemicznego potrzebną do uzyskania określonego stężenia wody.

Narzędzia i materiały potrzebne:

 1. Środek chemiczny w skoncentrowanej formie.
 2. Miarka lub cylinder miarowy do odmierzania objętości wody.
 3. Miarka lub cylinder miarowy do odmierzania objętości środka chemicznego.
 4. Pojemnik do mieszania roztworu.
 5. Kalkulator lub arkusz kalkulacyjny.
Kroki procedury:
 1. Określenie ilości wody:
  Określ, ile litrów wody będzie używane do przygotowania roztworu. Może to być dowolna ilość w zakresie od 1 do 100 litrów.

 2. Określenie pożądanego stężenia:
  Wybierz stężenie środka chemicznego, które chcesz uzyskać. Może to być dowolne stężenie w zakresie od 1% do 10%.

 3. Obliczenie ilości środka chemicznego:
  Stężenie (w %) to ilość środka chemicznego (w litrach) podzielona przez sumę ilości wody (w litrach) i środka chemicznego (w litrach), pomnożona przez 100.Użyj poniższych przykładów do obliczenia ilości środka chemicznego potrzebnego do uzyskania określonego stężenia:

  Przykłady obliczenia:

 Przykład 1:

 • Ilość roztworu: 10 litrów
 • Pożądane stężenie: 5%

Ilość środka chemicznego   5/(100-5)*100,526 litra
Ilość wody                                   10-0,526
9,48 litra

Przykład 2:

 • Ilość roztworu: 50 litrów
 • Pożądane stężenie: 2%

≈48,9 litra

Tabela pomocnicza do szybkiego określania ilości środka chemicznego:

Ilość wody (litry) Stężenie 1% (litry) Stężenie 2% (litry) Stężenie 5% (litry) Stężenie 10% (litry)
1 0,0101 0,0204 0,0526 0,1111
5 0,0505 0,1020 0,2632 0,5556
10 0,1010 0,2041 0,5263 1,1111
20 0,2020 0,4082 1,0526 2,2222
50 0,5051 1,0204 2,6316 5,5556
100 1,0102 2,0408 5,2632 11,1111
Procedura mieszania:
 
 1. Odmierz ilość wody: 
  Odmierz i wlej odpowiednią ilość wody do pojemnika do mieszania.

 2. Odmierz ilość środka chemicznego:
  Odmierz potrzebną ilość środka chemicznego zgodnie z obliczeniami.

 3. Dodaj środek chemiczny do wody:
  Powoli dodaj środek chemiczny do wody, stale mieszając, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie.

 4. Dokładne wymieszanie:
  Kontynuuj mieszanie roztworu przez kilka minut, aby upewnić się, że środek chemiczny jest równomiernie rozpuszczony w wodzie.

 5. Sprawdzenie stężenia:
  W razie potrzeby sprawdź stężenie roztworu za pomocą odpowiednich metod pomiarowych (np. refraktometr, miernik stężenia).

 6. Bezpieczeństwo:
  Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas przygotowywania roztworu.

Wnioski:

Przy odpowiednim doborze stężenia i ilości wody, stosując powyższą procedurę, można skutecznie i bezpiecznie przygotować roztwory środków chemicznych do mycia i dezynfekcji w zakresie stężeń od 1% do 10%

Scroll to Top